Toekenning Wild Team Triathlon Series aan Trille vzw.

De opluchting is groot nu we de wildcard voor de T3 Series hebben veroverd.   Eindelijk kunnen we verder timmeren aan de structuur en omkadering van het Team.