Inschrijvingen

Inschrijven

Kostprijs
Prijs
Inwoner Beerse € 75*
Niet-inwoner Beerse € 85*

*Incl. deelname wedstrijd Lollepotters + lidmaatschap VTDL

Inschrijven kan vanaf  23 februari 2017.
Betalen gebeurt bij de inschrijving aan de balie van de dienst sport of via de webshop.